Verzekeren, dat is ons vak!

U bent druk in de weer om van uw onderneming een succes te maken. Daar hebt u uw handen meer dan vol aan. U zet de koers uit, neemt de beslissingen en voert de regie. Het realistisch inschatten van risico's maakt deel uit van het bedrijfsmanagement. Goed risicobeer betekent in kaart brengen welke risico's reëel zijn en een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Vervolgens wordt bepaald welke risico's u zelf kunt dragen en welke niet.

 

Adequaat risicobeheer, overzichtelijke bedrijfsprocessen en simpele preventiemaatregelen dragen bij aan de continuïteit van de onderneming. Het verzekeren van de risico's bij verzekeraars maakt hier deel van uit. Wij van Finagri kunnen u hierbij helpen, dat is ons vak!

 

Ondernemers met personeel hebben bovendien ook vaak te maken met de wettelijk opgelegde uitvoering van een aantal specifieke werknemersverzekeringen, te weten de ziekengeldverzekering en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Ook de arbowetgeving legt een aantal zaken met betrekking tot arbeid, veiligheid en gezondheid neer bij de werkgever.

 

Door middel van een samenwerkingsverband met een gecertificeerde bedrijfsarts, Frank Loogman uit Benschop, is Finagri in staat het gehele traject van ziek- en betermelding, het opmaken van een plan van aanpak en de mogelijke re-integratie te begeleiden en de voortgang te bewaken.

Maak nu een afspraak met één van onze erkende adviseurs voor een onafhankelijk advies!