Dé financiele adviseur van de agrarische sector

Finagri is als financieel dienstverlener al jarenlang partner en adviseur van agrarische en mkb-ondernemers. Een snelle en correcte inventarisatie/analyse en het vinden van de juiste oplossingsrichting behoort inmiddels tot onze dagelijkse praktijk.

Dit doen wij door afspraken en samenwerkingsverbanden met onder andere; agrarische makelaars, financiële en estateplanners, bedrijfsadviseurs, juristen, accountants en een bedrijfsarts.

Veel Finagri-relaties hebben in de loop de jaren gebruik gemaakt van deze aanvullende dienstverlening. Of het nu gaat om aan of verkoop van onroerend goed, een taxatie bij bedrijfsoverdracht of staking, een erfpacht- of pachtkwestie, advies op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, juridische zaken of  arbodienstverlening. Finagri kent de juiste persoon of instelling. Van te voren wordt altijd duidelijkheid gegeven over de rol van Finagri, de overige voorwaarden, condities en prijs.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

+ Adviseren en begeleiden in het traject rondom omscholing van een arbeidsongeschikte werknemer

+ Onderhandelingen en taxatie terugkoop woonhuis door landgoed van eigenaar/erfpachter

+ Begeleiding en (juridisch) advies betreffende opheffen afsluiting  doorgaande weg

+ Fiscale taxatie staking glastuinbouwbedrijf

+ Onderzoek mogelijkheden rood voor rood

+ Ondersteuning, advies en begeleiding erfrechtkwestie

+ Analyse, begeleiding en advies ruimtelijke ordeningprocedure bij bedrijfswijziging

+ Juridische ondersteuning ruilverkavelingskwestie tot aan de rechter-commissaris

Maak nu een afspraak met één van onze erkende adviseurs voor een onafhankelijk advies!